BCH Liên chi hội

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA HTTT KINH TẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Lê Anh Tú

Liên chi hội trưởng

0915.165.233

2

Trần Hồng Thái

Liên chi hội phó

0904.834.621

3

Đỗ Thị Diệu Thu

UV BCH

0946.859.227

4

Nguyễn Văn Đông

UV BCH

01645.548.716

5

Hoàng Thị Hiên

UV BCH

01662.903.078

6

Phạm Thị Thúy Hải

UV BCH

01657.190.210

7

Phạm Mai Anh

UV BCH

0987.188.519

 

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner