BỘ MÔN TIN HỌC KINH TẾ

1.  Giới thiệu

     Bộ môn Tin học Kinh tế là một đơn vị học thuật được thành lập theo quyết định số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/08/2011 của Giám đốc Đại Học Thái Nguyên

  Trưởng bộ môn: PGS.TS, GVCC Nguyễn Văn Huân                                       

               Phó trưởng bộ môn: ThS.Đỗ Năng Thắng

2. Chức năng nhiệm vụ

  • Bộ môn Tin học Kinh tế là một đơn vị học thuật cơ sở, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, bồi dưỡng giảng viên theo hướng chuyên ngành Tin học Kinh tế;
  • Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc xây dựng kế hoạch, phát triển quy mô đào tạo; Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bài giảng, bài thực hành thí nghiệm, thực tập theo hướng chuyên ngành; Thực hiện biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo và công tác giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Tin học kinh tế; Tham gia công tác cố vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho HSSV; Phối hợp với các đơn vị trong khoa thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao.

3.  Đội ngũ cán bộ

bm tin hoc kinh te

Buổi sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn Tin học Kinh tế 

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Huân

Chức vụ: Trưởng bộ môn, Trưởng khoa

Điện thoại: 0904.101.008

Email: nvhuan@ictu.edu.vn

2

ThS. Đỗ Năng Thắng 

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0962771212

Email: dnthang@ictu.edu.vn

 

3

Picture Tai

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

 

Chức vụ: Trưởng Ban Hợp tác quốc tế – Đại học Thái Nguyên (Giảng viên kiêm nhiệm)

Điện thoại: 0983 640 109

Email: doanhtaitnu@gmail.com

4

ThS. Phan Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Trợ lý đào tạo

Điện thoại: 0974893534

Email: ptthuyen@ictu.edu.vn

5

 chi hang

TS. Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.118.078

Email: nthang@ictu.edu.vn

6

wp 000060 

ThS. Trần Thu Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.920.960 

Email: ttphuong@ictu.edu.vn

7

nguyen van giap

ThS. Nguyễn Văn Giáp

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0984.327.753

Email: nvgiap@ictu.edu.vn

8

 tuyen

ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0965 888 594

Email: kimtuyen.ict@gmail.com

9

IMG 2002

ThS. Phan Thị Hiền

 Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01635 356 311

Email: pthien.ict@gmail.com

10

ThS. Đặng Thương Hoài Linh 

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0936578985

Email: hoai.linh.lqt@gmail.com

11

 

ThS. Đinh Thị Ngọc Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987396896

Email: dtnanh@ictu.edu.vn

12  ch thuy  ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0917505676

Email: nttthuy.thkt@ictu.edu.vn

13     ThS. Ngô Mai Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979595593

Email: nmphuong@ictu.edu.vn

14    ThS. Nguyễn Tiến Mạnh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0973 494 406 

Email: ntmanh@ictu.edu.vn

15   ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0973 096 662

Email: ngocquynhictu@gmai

4.  Định hướng nghiên cứu chính

 Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

  • Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho việc thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu và dự báo kinh tế, đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
  • Nghiên cứu và xây dựng giải pháp tổng thể ứng dụng tin học vào phục vụ cho việc tin học hoá các cơ chế quản lý hành chính, quản lý điều hành cho các cơ quan, đơn vị,..
  • Nghiên cứu và tư vấn, giám sát, xây dựng và quản lý các dự án về hệ thống thông tin kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế.
  • Tổ chức và triển khai các hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích, xử lý và quản lý thông tin kinh tế, phục vụ cho việc phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế.
  • Nghiên cứu, khảo sát thực trạng, cải tiến, xây dựng mới, vận hành và khai thác các phần mềm kinh tế, sản xuất kinh doanh, kế toán – tài chính trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu và phân tích thực trạng nhằm tiến hành xây dựng và kiểm soát các chiến lược sản xuất kinh doanh, các hoạt động quản lý mua bán và chuỗi cung ứng trong các tổ chức kinh tế – xã hội dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.
  • Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, tổ chức, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin kinh tế.
  • Nghiên cứu vấn, giám sát, phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng trong các tổ chức kinh tế xã hội.

 

5.  Địa chỉ liên hệ

P.507 tầng 5 nhà C1

Điện thoại: 02083.904337

Email: tinhockinhte@ictu.edu.vn

Website: eis.ictu.edu.vn

 

Check Also

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tham dự hội thảo “Hệ thống thông tin quản lý trong Kỷ nguyên số”

Hiện nay, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, hệ thống thông tin quản …

Left-Banner
Right-Banner