le trieu tuan

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Giới thiệu

Bộ môn Thương mại Điện tử là một đơn vị học thuật được thành lập theo quyết định số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/08/2011 của Giám đốc Đại Học Thái Nguyên

 • Phó trưởng bộ môn: ThS. Lê Triệu Tuấn

 le trieu tuan

 

2. Chức năng nhiệm vụ

 • Bộ môn Thương mại điển tử là một đơn vị học thuật cơ sở, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, bồi dưỡng giảng viên theo hướng chuyên ngành Thương mại điển tử;
 • Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc xây dựng kế hoạch, phát triển quy mô đào tạo; Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bài giảng, bài thực hành thí nghiệm, thực tập theo hướng chuyên ngành; Thực hiện biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo và công tác giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Thương mại điện tử; Tham gia công tác cố vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho HSSV; Phối hợp với các đơn vị trong khoa thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao. 

3. Đội ngũ cán bộ

bm thuong mai dien tu

Buổi sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn Thương mại Điện tử

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1

  

TS. Vũ Xuân Nam

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0943.299.688

Email: vxnam@ictu.edu.vn


le trieu tuan 

ThS. Lê Triệu Tuấn

 

 

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0913 803 671

Email: lttuan@ictu.edu.vn

3

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0914.257.957

Email: ntthuyen@ictu.edu.vn

4

ai Đỗ Văn Đại

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912.188.262

Email: dvdai@ictu.edu.vn

 5

le anh tu Lê Anh Tú

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 090.616.7587

Email: tula@ictu.edu.vn

6

thu hang

Nguyễn Thu Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.430.257

Email: hangnt@ictu.edu.vn

7

thao

Đàm Thị Phương Thảo

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0983 498 333

Email: phuongthaoict@gmail.com

8

Lý Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0974 340 105

Email: lythutrang89@gmail.com

9

Do Quyen

Đỗ Thị Quyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01672 97 37 39

Email: doquyen.ictu@gmail.com

10

Lê Thị Hằng   

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0974 579 133

Email: lehang303@gmail.com

 4. Định hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giao dịch thương mại điện tử tổi ưu cho các hoạt động thương mại điện tử trong nước và quốc tế.
 • Nghiên cứu và tư vấn giải pháp về thanh toán điện tử phục vụ cho việc tin học hoá hệ thống giao dịch thương mại trong nước và quốc tế.
 • Nghiên cứu và xây dựng giải pháp xúc tiến thương mại điện tử.
 • Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống thông tin marketing điện tử.
 • Nghiên cứu, tư vấn và triển khai các hoạt động về truyền thông marketing, quảng cáo trực tuyến hiệu quả, phù hợp với đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tư vấn, giám sát, xây dựng và quản lý các dự án tổ chức, triển khai thương mại điện tử.
 • Vận dụng các công cụ tin học chuyên dụng vào phân tích dữ liệu và dự báo kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua kinh doanh điện tử.
 • Tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học vào các hoạt động giao dịch điện tử, kinh doanh điện tử, chứng thực và an toàn trong thương mại điện tử, tổ chức dữ liệu và phát triển các hệ thống giao dịch điện tử, quản trị các sàn giao dịch điện tử.
 • Tư vấn, giám sát, phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống phần cứng, phần mềm tin học, hệ thống mạng cho các hoạt động giao dịch điện tử. 

5. Địa chỉ liên hệ

P.207 tầng 2 nhà C1

Điện thoại: 0280.6255046

Email: tinhockinhte@ictu.edu.vn

Website: eis.ictu.edu.vn

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner