BỘ MÔN TIN HỌC KINH TẾ

1.  Giới thiệu

     Bộ môn Tin học Kinh tế là một đơn vị học thuật được thành lập theo quyết định số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/08/2011 của Giám đốc Đại Học Thái Nguyên

2. Chức năng nhiệm vụ

  • Bộ môn Tin học Kinh tế là một đơn vị học thuật cơ sở, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, bồi dưỡng giảng viên theo hướng chuyên ngành Tin học Kinh tế;
  • Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc xây dựng kế hoạch, phát triển quy mô đào tạo; Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bài giảng, bài thực hành thí nghiệm, thực tập theo hướng chuyên ngành; Thực hiện biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo và công tác giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Tin học kinh tế; Tham gia công tác cố vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho HSSV; Phối hợp với các đơn vị trong khoa thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao.

3.  Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ giảng viên 18 người, trong đó:

– 02 Phó giáo sư

– 03 Tiến sĩ

– 13 Thạc sĩ (03 NCS)

bm tin hoc kinh te

Buổi sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn Tin học Kinh tế 

4.  Định hướng nghiên cứu chính

 Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

  • Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho việc thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu và dự báo kinh tế, đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
  • Nghiên cứu và xây dựng giải pháp tổng thể ứng dụng tin học vào phục vụ cho việc tin học hoá các cơ chế quản lý hành chính, quản lý điều hành cho các cơ quan, đơn vị,..
  • Nghiên cứu và tư vấn, giám sát, xây dựng và quản lý các dự án về hệ thống thông tin kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế.
  • Tổ chức và triển khai các hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích, xử lý và quản lý thông tin kinh tế, phục vụ cho việc phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế.
  • Nghiên cứu, khảo sát thực trạng, cải tiến, xây dựng mới, vận hành và khai thác các phần mềm kinh tế, sản xuất kinh doanh, kế toán – tài chính trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu và phân tích thực trạng nhằm tiến hành xây dựng và kiểm soát các chiến lược sản xuất kinh doanh, các hoạt động quản lý mua bán và chuỗi cung ứng trong các tổ chức kinh tế – xã hội dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.
  • Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, tổ chức, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin kinh tế.
  • Nghiên cứu vấn, giám sát, phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng trong các tổ chức kinh tế xã hội.

 

5.  Địa chỉ liên hệ

P.507 tầng 5 nhà C1

Điện thoại: 02083.904337

Email: tinhockinhte@ictu.edu.vn

Website: eis.ictu.edu.vn

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner