Anh the Thang

BỘ MÔN TIN HỌC TÀI CHÍNH

1. Giới thiệu

          Bộ môn tin học Tài chính là một đơn vị học thuật được thành lập theo quyết định số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/08/2011 của Giám đốc Đại Học Thái Nguyên. 

 • Phó trưởng bộ môn: ThS.Đỗ Năng Thắng

Anh the Thang

 

2. Chức năng nhiệm vụ

            Bộ môn Tin học Tài chính là một đơn vị học thuật cơ sở, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, bồi dưỡng giảng viên theo hướng chuyên ngành Tin học tài chính, kế toán, ngân hàng;

            Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc xây dựng kế hoạch, phát triển quy mô đào tạo; Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bài giảng, bài thực hành thí nghiệm, thực tập theo hướng chuyên ngành; Thực hiện biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo và công tác giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Tin học tài chính, kế toán, ngân hàng; Tham gia công tác cố vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho HSSV; Phối hợp với các đơn vị trong khoa thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao. 

3. Đội ngũ cán bộ

bm tin hoc tai chinh

 Đội ngũ cán bộ của Bộ môn

 

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1

  

ThS. Đỗ Năng Thắng

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0962771212

Email: dnthang@ictu.edu.vn

 2

thay thi

TS. Cao Đình Thi

 

 

Chức vụ: Nguyên Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0912028433

Email: cdthi@ictu.edu.vn

3

ch thuy

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0917505676

Email: nttthuy.thkt@ictu.edu.vn

4

ThS. Đinh Thị Ngọc Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987396896

Email: dtnanh@ictu.edu.vn

5

  ThS. Ngô Mai Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979595593

Email: nmphuong@ictu.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Tiến Mạnh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0973 494 406 

Email: tienmanh.tn90@gmail.com

7

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0973 096 662

Email: ngocquynhictu@gmail.com

  

4. Định hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin kế toán và phân tích tình hình tài chính, kinh doanh của cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống thông tin ngân hàng, sàn giao dịch ảo phục vụ cho việc thực hiện các nghiệp vụ, giao dịch trong hệ thống ngân hàng trong nước và quốc tế.
 • Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống thông tin chứng khoán, sàn giao dịch ảo phục vụ cho việc phân tích và đầu tư chứng khoán, các hoạt động liên quan tới kinh doanh chứng khoán,..
 • Nghiên cứu, tư vấn, giám sát, xây dựng và quản lý các dự án dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Nghiên cứu, khảo sát, thu thập, phân tích, xử lý và quản lý thông tin ngân hàng về tình hình kinh doanh tài chính, tín dụng, tiền tệ trong các ngân hàng, phục vụ cho việc phân tích dữ liệu và dự báo.
 • Xây dựng, vận hành và khai thác các phần mềm kế toán ngân hàng trong các hoạt động thanh quyết toán, giao dịch tiền tệ ngân hàng.
 • Xây dựng và kiểm soát các chiến lược trong các hoạt động cho vay tín dụng, gửi tiết kiệm, hoạt động giao dịch tiền tệ giữa ngân hàng với khách hàng.
 • Tư vấn, thiết kế, tổ chức, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin ngân hàng.
 • Tư vấn, giám sát, phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng trong các tổ chức tín dụng, ngân hàng.
 • Nghiên cứu, khảo sát thực tế và vận dụng các thể chế tài chính vào trong các hoạt động kế toán của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Tư vấn, giám sát, xây dựng và quản lý các dự án liên quan tới hoạt động tài chính – kế toán.
 • Thu thập, phân tích, xử lý các số liệu kế toán, phân tích tình hình tài chính, cân đối thu/chi tài chính của doanh nghiệp, xây dựng dự toán thu/chi tài chính trên cơ sở sử dụng các phần mềm tin học chuyên dụng.
 • Xây dựng, vận hành và khai thác các phần mềm kế toán máy trong các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Xây dựng và kiểm soát các chiến lược trong các hoạt động cho vay tín dụng, gửi tiết kiệm, hoạt động giao dịch tiền tệ giữa ngân hàng với khách hàng.
 • Tư vấn, thiết kế, tổ chức, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin kế toán.
 • Tư vấn, giám sát, phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng trong các tổ chức tài chính, cơ quan, công ty, doanh nghiệp.

5. Địa chỉ liên hệ

P.207 tầng 2 nhà C1

Điện thoại: 0280.6255046

Email: tinhoctaichinh@ictu.edu.vn

Website: eis.ictu.edu.vn

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner