Hoạt động đoàn thể

Buổi tọa đàm về “Ngành, Chuyên ngành đào tạo, định hướng nghiên cứu khoa học và nghề nghiệp cho sinh viên”

Anh toa dam

Buổi t ọa đàm về “Ngành, Chuyên ngành đào tạo, định hướng nghiên cứu khoa học và nghề nghiệp cho sinh viên” Sáng ngày 10/10/2012, được sựu chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế …

Đọc tiếp

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TỌA ĐÀM GIỚI THIỆU NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN

toa dam

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “Giới thiệu ngành, chuyên ngành đào tạo, định hướng nghiên cứu khoa học  và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên”   Ảnh Tọa đàm năm học 2011 – 2012 Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Trường Đại học CNTT&TT, Khoa Hệ thống …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner