giới thiệu ngành

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System) đào tạo các chuyên gia có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để …

Đọc tiếp

NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về quản trị văn phòng, các nghiệp vụ văn phòng như: …

Đọc tiếp

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. GIỚI THIỆU CHUNG – Thương mại điện tử (E-Commerce) là việc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử. (Theo Liên Hợp Quốc – UN) – Thương mại điện tử bao gồm …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner