thông báo KHCN

Hội thảo khoa học lần thứ XVII-ICTC2019

Chủ đề: “Các Hệ thống thông minh” Thái Nguyên, 14/ 12/2019 Hội thảo Khoa học lần thứ XVII “Công nghệ Thông tin và Truyền thông”, gọi tắt là ICTC với chủ đề “Các Hệ thống thông minh” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại …

Đọc tiếp

Thông báo Hội thảo khoa học lần thứ 16-TCTC2018

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu phát triển ứng dụng IOT trong thực tiễn 2018" do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức tại Thành phố Thái Nguyên vào ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Đọc tiếp

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học thường niên ICTC2015

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học thường niên ICTC2015        Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn” do Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên …

Đọc tiếp

Thông báo số 1 Hội nghị FAIR 2015

FAIR

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ FAIR 2015        Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam,  Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp với các cơ …

Đọc tiếp

Thông báo tổ chức Seminar khoa học ngày 13/12/2012

Thông báo (V/v Tổ chức Seminar khoa học)       Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 02 buổi Seminar khoa học       Kế hoạch tổ chức như nhau:  Stt Nội dung báo cáo …

Đọc tiếp

Thông báo tổ chức Seminar khoa học ngày 06/12/2012

Thông báo (V/v Tổ chức Seminar khoa học)               Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa.         Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 01 buổi Seminar khoa học.     …

Đọc tiếp

Thông báo tổ chức Seminar khoa học ngày 29/11/2012

Thông báo (V/v Tổ chức Seminar khoa học)              Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm          Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 02 buổi Seminar khoa học     …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner