thông báo KHCN

Thông báo tổ chức Seminar khoa học ngày 22/11/2012

Thông báo (V/v Tổ chức Seminar khoa học)         Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm          Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 02 buổi Seminar khoa học         …

Đọc tiếp

Thông báo về việc tổ chức Seminar khoa học

Thông báo (V/v Tổ chức Seminar khoa học)         Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm          Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 02 buổi Seminar khoa học         …

Đọc tiếp

Thông báo tổ chức Seminar khoa học Khoa HTTTKT

 Thông báo (V/v tổ chức Seminar khoa học)            Căn cứ vào kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2011-2012. Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế có tổ chức buổi Seminar khoa học và trân trọng thông  báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên …

Đọc tiếp

Thông báo tổ chức Seminar khoa học

THÔNG BÁO (V/v Tổ chức Seminar khoa học) Căn cứ vào kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2011 – 2012 của Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế; I. Mục tiêu:      Tổ chức Seminar khoa học sẽ giúp cho các cán bộ giảng viên …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner