Thông tin sinh viên ra trường

Lớp THKT K8D

thkt-k8d

Lớp THKT K8D (khóa học 2009-2013) gồm 42 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K8D STT Họ và tên Địa chỉ mail Địa chỉ nhà (quê quán) Số điện thoại Ghi chú 1 Vi Thị Phương Anh bulestar_pa@gmail.com H.Chợ Đồn-T.Bắc Kan 0977544624   …

Đọc tiếp

Lớp THKT K8C

thkt8c

THÔNG TIN VỀ LỚP THKT K8C         Lớp THKT K8C (khóa học 2009-2013) gồm 51 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K8C   STT HỌ TÊN EMAIL QUÊ QUÁN SĐT Ghi chú 1 Nguyễn Ngọc Điển diennguyen90@gmail.com Vĩnh Bảo- Hải …

Đọc tiếp

Lớp THKT K8B

thkt8b

 THÔNG TIN VỀ LỚP THKT K8B         Lớp THKT K8B (khóa học 2009-2013) gồm 59 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K8B Stt Họ Tên Mail Địa Chỉ Số điện thoại Ban Cán Sự 1 Phạm Kim Quế quethktk8b@gmail.com Lạng …

Đọc tiếp

Thông tin về cựu sinh viên lớp THKT K8A

thkt-k8a

 THÔNG TIN VỀ LỚP THKT K8A         Lớp THKT K8A (khóa học 2009-2013) gồm 59 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K8D STT Họ và Tên Email Hộ khẩu thường trú SĐT Ghi chú 1 Lê Thị Anh Hoahongtuyetvn9@gmail Dân …

Đọc tiếp

Thông tin về cựu sinh viên THKT K8

thktk8a

KHÓA 8 KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ (Niên khóa 2008 – 2013) 1. Lớp THKT K8A    2. Lớp THKT K8B 3. Lớp THKT K8C 4. Lớp THKT K8D Lehrerinnen und lehrer lernen bachelorarbeit fett schreiben konzepte und befunde zur lehrerfortbildung.

Đọc tiếp

Thông tin về lớp ĐHLT THKT K9E1 QN

THÔNG TIN VỀ LỚP ĐHLT THKT K9E1 QN                Lớp  THKT K9E1 QN  (khóa học 2009-2012) gồm 86 sinh viên.          Dưới đây là danh sách sinh viên lớp  THKT K9E1 QN   TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Ngô Tiến Anh 27/02/1981 …

Đọc tiếp

DANH SÁCH CÁC LỚP CỰU SINH VIÊN

tap the 4 lp

DANH SÁCH CÁC LỚP CỰU SINH VIÊN       Trong quá trình xây dựng và phát triển Khoa Hệ thống thông tin Kinh Tế đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Cho đến nay Khoa đã có 1 khóa tốt nghiệp …

Đọc tiếp

Thông tin về lớp THKT K7A

thkt k7a

THÔNG TIN VỀ LỚP THKT K7A         Lớp THKT K7A (khóa học 2008-2012) gồm 53 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K7A TT Họ và Tên Địa chỉ Email Quê quán SĐT 1 Trần Công Tình (LT) t ctinh8 9 …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner