Thông tin sinh viên ra trường

Lớp THKT K8D

thkt-k8d

Lớp THKT K8D (khóa học 2009-2013) gồm 42 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K8D STT Họ và tên Địa chỉ mail Địa chỉ nhà (quê quán) Số điện thoại Ghi chú 1 Vi Thị Phương Anh bulestar_pa@gmail.com H.Chợ Đồn-T.Bắc Kan 0977544624   …

Đọc tiếp

Lớp THKT K8C

thkt8c

THÔNG TIN VỀ LỚP THKT K8C       Lớp THKT K8C (khóa học 2009-2013) gồm 51 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K8C  STT HỌ TÊN EMAIL QUÊ QUÁN SĐT Ghi chú 1 Nguyễn Ngọc Điển diennguyen90@gmail.com Vĩnh Bảo- Hải Phòng 0983074150 LT …

Đọc tiếp

Lớp THKT K8B

thkt8b

 THÔNG TIN VỀ LỚP THKT K8B       Lớp THKT K8B (khóa học 2009-2013) gồm 59 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K8B Stt Họ Tên Mail Địa Chỉ Số điện thoại Ban Cán Sự 1 Phạm Kim Quế quethktk8b@gmail.com Lạng Sơn 0972430562 …

Đọc tiếp

Thông tin về cựu sinh viên lớp THKT K8A

thkt-k8a

 THÔNG TIN VỀ LỚP THKT K8A       Lớp THKT K8A (khóa học 2009-2013) gồm 59 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K8D STT Họ và Tên Email Hộ khẩu thường trú SĐT Ghi chú 1 Lê Thị Anh Hoahongtuyetvn9@gmail Dân Tiến- Võ …

Đọc tiếp

Thông tin về lớp ĐHLT THKT K9E1 QN

THÔNG TIN VỀ LỚP ĐHLT THKT K9E1 QN              Lớp THKT K9E1 QN (khóa học 2009-2012) gồm 86 sinh viên.          Dưới đây là danh sách sinh viên lớp  THKT K9E1 QN  TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Ngô Tiến Anh 27/02/1981 2 Nguyễn Thị Anh 28/10/1984 …

Đọc tiếp

DANH SÁCH CÁC LỚP CỰU SINH VIÊN

tap the 4 lp

DANH SÁCH CÁC LỚP CỰU SINH VIÊN       Trong quá trình xây dựng và phát triển Khoa Hệ thống thông tin Kinh Tế đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Cho đến nay Khoa đã có 1 khóa tốt nghiệp …

Đọc tiếp

Thông tin về lớp THKT K7A

thkt k7a

THÔNG TIN VỀ LỚP THKT K7A       Lớp THKT K7A (khóa học 2008-2012) gồm 53 sinh viên.       Dưới đây là danh sách sinh viên lớp THKT K7A TT Họ và Tên Địa chỉ Email Quê quán SĐT 1 Trần Công Tình (LT) tctinh89gmail.com Thái Nguyên 0986146381 2 …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner