Tổ tư vấn SV

Cơ cấu tổ chức

Tổ tư vấn và hỗ trợ sinh viên có một Trưởng tiểu ban là Trưởng Khoa HTTTKT. Tổ tư vấn và hỗ trợ sinh viên có một cán bộ văn phòng là chuyên viên văn phòng Khoa HTTTKT. Các thành viên của Tổ tư vấn và hỗ trợ sinh viên …

Đọc tiếp

Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng – Giúp cho Khoa HTTTKT trong công tác tư vấn toàn diện cho sinh viên; – Tư vấn cho Trưởng Khoa việc đưa ra các chủ trương, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về việc làm, đời sống, học tập, NCKH, kiến thức …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner