Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế nhiệm kỳ 2019 – 2022

        Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa là đơn vị cơ sở trực thuộc Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

        Cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa gồm:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BCH CHỨC VỤ KHÁC SĐT EMAIL
1 Lê Anh Tú Bí Thư Phó Bí thư Đoàn Trường 0906.167.587

anhtu.ictu@gmail.com

2 Trần Hồng Thái Phó bí Thư Phó Bí thư Chi đoàn CBGD Khoa HTTT Kinh tế 0969.349.666 tht.299@gmail.com
3 Đỗ Thị Diệu Thu Ủy Viên Ủy viên Chi đoàn CBGD Khoa HTTT Kinh tế 0356.091.799 dtdthu@ictu.edu.vn
4 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Ủy Viên Bí thư Chi đoàn QTVP K16H 0964.711.307 quynhquay4486@gmail.com
5 Vương Quốc Dũng Ủy Viên Bí thư Chi đoàn QTVP K15A 0976992654 vuonggia293@gmail.com
 6 Lường Ngọc Cương Ủy Viên Lớp trưởng Chi đoàn QTVP K17B 0962.254.097 luongngoccuong16062000@gmail.com
 7 Phạm Quốc Khánh Ủy Viên  Lớp trưởng Chi đoàn TMĐT K16 0374.065.080  khanhcun29@gmail.com
8 Hoàng Thị Luyến Ủy Viên  Lớp trưởng Chi đoàn HTTTQL K16A 0976.394.655
luyenhoang.010599@gmail.com 
9 Nguyễn Văn Hải Ủy Viên Bí thư Chi đoàn TMĐT K17A 0964.969.849 nvhai2000n@gmail.com

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Chủ nhiệm khoa, có chức năng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế.

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

  1. Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu mỗi nhiệm kỳ thông qua;
  2. Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa có nhiệm vụ thảo luận và quyết định việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của Nhà trường, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa trong suốt nhiệm kỳ;
  3. Tham mưu tư vấn cho Ban chấp hành Đoàn Trường và Ban Chủ nhiệm khoa trong các phong trào thanh niên, xung kích, tình nguyện;
  4. Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ, cả năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và uốn nắn kịp thời để đạt kết quả cao nhất;
  5. Xét và đề cử kết nạp Đảng viên cho Ban chấp hành Đoàn Trường xét duyệt; quyết định kỷ luật đoàn viên, giải quyết các khiếu nại của đoàn viên trong liên chi;
  6. Ban chấp hành Liên Chi đoàn khoa ra quyết định giới thiệu kết nạp Đảng cho các đoàn viên và gửi về Đoàn trường theo yêu cầu;
  7. Chỉ đạo và quản lý hoạt động của các chi đoàn trong Khoa tham mưu thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên;
  8. Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ sau;
  9. Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Chi đoàn, Nhóm tuyên truyền Ca khúc cách mạng, Câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI ĐOÀN KHOA HTTT KINH TẾ NĂM 2018-2019

 

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN

Ghi chú

1

Tổ chức giải bóng đá nam Khoa HTTT Kinh tế

 

2

Tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên Khoa HTTT Kinh tế năm học 2018 – 2019

 

3

Chỉ đạo cấp đại hội các chi đoàn

 

4

Tổ chức Đại hội Liên chi Đoàn Khoa HTTT Kinh tế

 

5

Xây dựng và triển khai diễn đàn Khoa HTTT Kinh tế

 

6

Giải bóng đá nữ Khoa HTTT Kinh tế

 

7

Tổ chức chương trình chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11

 

8

Tổ chức Ngày truyền thống Khoa HTTT Kinh Tế

 

9

Tổ chức giao lưu với sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

10

Tổ chức Sermina “Định hướng NCKH Khoa HTTT Kinh tế”

 

11

Tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa HTTT Kinh tế

 

12

Tổ chức giao lưu với Câu lạc bộ sinh viên Thương mại điện tử –

Trường Đại học Ngoại Thương

 

13

Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn cấp trên

 


 

 

Left-Banner
Right-Banner