Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng

– Giúp cho Khoa HTTTKT trong công tác tư vấn toàn diện cho sinh viên;

– Tư vấn cho Trưởng Khoa việc đưa ra các chủ trương, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về việc làm, đời sống, học tập, NCKH, kiến thức xã hội, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ sinh viên.

2. Thực hiện công tác tư vấn toàn diện cho sinh viên

– Tư vấn về việc làm cho sinh viên (trong khi học và sau khi tốt nghiệp);

– Tư vấn về Pháp luật, về Quy chế Học sinh – Sinh viên, về Nội quy Nhà trường;

– Tư vấn về nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao lòng yêu nghề, hiểu biết về nghề nghiệp đã học;

– Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, sinh viên khóa mới về các ngành, nghề đào tạo của Khoa và Nhà trường;

– Tư vấn về y tế, sức khoẻ, giới tính, tâm lý lứa tuổi;

– Tư vấn về nghiệp vụ chuyên môn

– Các tư vấn khác

3. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động hướng nghiệp:

– Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kĩ năng cuộc sống;

– Các Câu lạc bộ sở thích;

– Diễn đàn, Đối thoại… về chuyên môn, nghiệp vụ và các vấn đề mà sinh viên quan tâm;

– Các hoạt động về văn hoá, văn nghệ, thể thao;

– Các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, các hoạt động tập thể, tổ, đội, nhóm;

– Các hoạt động tham quan thực tế, dã ngoại;

– Giới thiệu sinh viên địa điểm thực tập;

– Các cuộc hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm của sinh viên;

– Các lớp đào tạo ngắn hạn về kĩ năng xin việc, phỏng vấn…;

– Một số hoạt động dịch vụ cho sinh viên.

4. Là đầu mối trong công tác phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong việc thực tập, thực hành và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

5. Vận động các nguồn tài trợ để hỗ trợ sinh viên nghèo và hỗ trợ các hoạt động tập thể. Đề nghị cấp học bổng, cho vay vốn đối với sinh viên.

6. Giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm giáo trình, tài liệu phục vụ học tập, NCKH

Left-Banner
Right-Banner