Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở và Sinh viên năm 2019

 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ VÀ SINH VIÊN NĂM 2019

Theo kế hoạch làm việc của Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở và sinh viên năm 2019, Chủ nhiệm đề tài của các đề tài Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu tại Phòng họp số 1 – tòa nhà C1 vào ngày 18/12/2019.

Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên:

1. PSG.TS. Nguyễn Văn Huân (Chủ tịch Hội đồng)

2. ThS. Phan Thị Thanh Huyền

3. ThS. Đỗ Năng Thắng

4. ThS. Lê Triệu Tuấn

5. ThS. Quách Xuân Trưởng (Thư ký)

6. TS. Nguyễn Thị Hằng

7. TS. Vũ Xuân Nam

8. ThS. Lê Hoài Giang

9. ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến

10. ThS. Lý Thu Trang

11. ThS. Đinh Thị Nguyên

12. TS. Vũ Đức Thái

13. TS. Nguyễn Đức Bình

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu tiến hành làm việc để nghiệm thu các đề tài cơ sở sau:

1. Đề tài: Đánh giá tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tập đoàn Samsung đến sự phát triển nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 đến nay (Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hằng)

2. Đề tài: Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Năng Thắng).

3. Đề tài: Phân tích sự biến động của giá sau khi doanh nghiệp thông báo mua lại cổ phiếu tại Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Mai Phương)

Và các đề tài sinh viên:

1. Đề tài: Dự báo sản lượng xuất khẩu Cà phê tại Việt Nam đến năm 2023 (Chủ nhiệm đề tài: Trần Minh Quảng)

2. Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân – hộ khẩu tại UBND xã Trung Phúc – Huyện Trùng Khánh – tỉnh Cao Bằng (chủ nhiệm đề tài: Đinh Thị Hảo)

3. Đề tài: Kiểm định mỗi quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị 168, phường Tân Thịnh – thành phố Thái Nguyên (chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Luyến)

4. Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc Sán Chí tại UBND xã Tức Tranh – huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên (Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Phương)

5. Đề tài: Tin học hóa trong công tác quản lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tại thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên (Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thị Giang)

6. Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ – Thủ tục cấp chứng minh thư nhân dân tại Công an thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thùy Linh)

7. Đề tài: Ứng dụng các phương pháp phân tích tài chính vào phát hiện gian lận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Nhường)

Sinh viên Đinh Thị Hảo trình bày báo cáo 

Sinh viên Hoàng Thị Luyến trình bày báo cáo

Sinh viên Trần Thị Phương trình bày báo cáo 

TS. Vũ Xuân Nam nhận xét đề tài

Check Also

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện nay, Nhà trường có …

Left-Banner
Right-Banner