Hội thảo khoa học lần thứ XVII-ICTC2019

Chủ đề: “Các Hệ thống thông minh”

Thái Nguyên, 14/ 12/2019

Hội thảo Khoa học lần thứ XVII “Công nghệ Thông tin và Truyền thông”, gọi tắt là ICTC với chủ đề “Các Hệ thống thông minh” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức tại Thành phố Thái Nguyên vào ngày 14 tháng 12 năm 2019. Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong cả nước chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đặc biệt, Hội thảo cũng là môi trường để những người làm công tác nghiên cứu khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có điều kiện để trao đổi, tìm kiếm sự hợp tác.

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO (NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ)

 Công nghệ IoT và ứng dụng

 Các hệ thống nhúng

 Các hệ thống tích hợp

 Cơ sở toán học của tin học

 Truyền thông Đa phương tiện

 Tin học quản lý, kinh tế, tài chính

 Công nghệ mô phỏng thực tại ảo

 Công nghệ điện tử viễn thông

 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

 Công nghệ tri thức và tính toán mềm

 Công nghệ mạng và mạng không dây

 Các hệ thống tính toán di động

 Công nghệ phần mềm

 Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa

 An toàn và bảo mật thông tin

 Các hệ thống hỗ trợ quyết định

 Xử lý ngôn ngữ

 Xử lý ảnh và kỹ thuật video

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ BÁO CÁO

 Tóm tắt báo cáo: 25/08/2019

 Toàn văn báo cáo: 25/09/2019

 Thông báo chấp nhận báo cáo: 05/10/2019

QUY ĐỊNH VIẾT BÁO CÁO

Các báo cáo của Hội thảo được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo định dạng bài báo của Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên (tác giả có thể tải các biểu mẫu tại địa chỉ: http://ictu.edu.vn/hoi-thao-ictc-2019)

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

* TS. Đặng Thị Oanh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

 Email: dtoanh@ictu.edu.vn.

Điện thoại: (CQ) 0280 3904.334, (DĐ) 0982 756 992.

* PGS. TS. Nguyễn Văn Huân, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Email: nvhuan@ictu.edu.vn.

Điện thoại: 0987 118 623.

* Phòng KH-CN&HTQT, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông –

Đại học Thái Nguyên

Email: phongqlkhqhqt@ictu.edu.vn.

Điện thoại: 02083904335.

Fax: 0280 3846237.

Check Also

Bài phát biểu của Ma Thị Phương Thảo – sinh viên lớp TMĐT_K18B – Khoa HTTT Kinh tế trong Lễ khai giảng năm học mới

Trong suốt cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những bước ngoặt …

Left-Banner
Right-Banner