Hội thảo Khoa học lần thứ XVIII – ICTC2020

Hội thảo Khoa học lần thứ XVIII “Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2020”, gọi tắt là ICTC2020 với chủ đề “Các Hệ thống ứng dụng trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức tại thành phố Thái Nguyên vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong cả nước chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lính vực kinh tế xã hội. Đặc biẹt, Hội thảo cũng là môi trường để những người làm công tác nghiên cứu khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có điều kiện để trao đổi, tìm kiếm sự hợp tác.

Thông tin chi tiết: Thong bao so 1

Check Also

ĐẠI HỘI CHI BỘ – CHI BỘ HTTT KINH TÊ – NHIỆM KỲ 2020-2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ – CHI BỘ HTTT KINH TÊ – NHIỆM KỲ 2020-2022 Thực …

Left-Banner
Right-Banner