DSCN0004

Lễ ký kết hợp tác với Công ty cổ phần hệ thống 1-V

DSCN0004

Công ty CPHT 1-V tập huấn cho Cán bộ, GV Khoa HTTT KT 

DSCN0006

TS. Trần Thắng – Giám đốc Công ty CPHT 1-V hướng dẫn sử dụng phần mềm

DSCN0007

TS. Trần Thắng – Giám đốc Công ty CPHT 1-V hướng dẫn sử dụng phần mềm

DSCN0008

TS. Trần Thắng – Giám đốc Công ty CPHT 1-V hướng dẫn sử dụng phần mềm

DSCN0009

TS. Trần Thắng – Giám đốc Công ty CPHT 1-V hướng dẫn sử dụng phần mềm

DSCN0011

ThS. Phạm Đình Cường – Phó trưởng phòng Đào tạo phát biểu tại buổi tập huấn

P6060042

PGS.TS. Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ ký kết

P6060047

Trường ĐHCNTT&TT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CPHT 1-V

P6060049

Trường ĐHCNTT&TT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CPHT 1-V

P6060052

Tập thể cán bộ, GV Khoa HTTTKT chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác

P6060058

BCN Khoa HTTTKT chụp ảnh lưu niệm cùng Công ty CPHT 1-V

P6060059

BCN Khoa HTTTKT chụp ảnh lưu niệm cùng Công ty CPHT 1-V

Check Also

Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với các cơ quan, doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội được đề …

Left-Banner
Right-Banner