DSCN0004

Lễ ký kết hợp tác với Công ty cổ phần hệ thống 1-V

DSCN0004

Công ty CPHT 1-V tập huấn cho Cán bộ, GV Khoa HTTT KT 

DSCN0006

TS. Trần Thắng – Giám đốc Công ty CPHT 1-V hướng dẫn sử dụng phần mềm

DSCN0007

TS. Trần Thắng – Giám đốc Công ty CPHT 1-V hướng dẫn sử dụng phần mềm

DSCN0008

TS. Trần Thắng – Giám đốc Công ty CPHT 1-V hướng dẫn sử dụng phần mềm

DSCN0009

TS. Trần Thắng – Giám đốc Công ty CPHT 1-V hướng dẫn sử dụng phần mềm

DSCN0011

ThS. Phạm Đình Cường – Phó trưởng phòng Đào tạo phát biểu tại buổi tập huấn

P6060042

PGS.TS. Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ ký kết

P6060047

Trường ĐHCNTT&TT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CPHT 1-V

P6060049

Trường ĐHCNTT&TT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CPHT 1-V

P6060052

Tập thể cán bộ, GV Khoa HTTTKT chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác

P6060058

BCN Khoa HTTTKT chụp ảnh lưu niệm cùng Công ty CPHT 1-V

P6060059

BCN Khoa HTTTKT chụp ảnh lưu niệm cùng Công ty CPHT 1-V

Check Also

P6060049

Lễ ký kết hợp tác với Công ty cổ phần hệ thống 1-V

Ngày 06/6/2014, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phối hợp với …

Left-Banner
Right-Banner