CV 2819/BTTTT – CNTT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BÀI THI TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

CÔNG VĂN SỐ 2819/BTTTT – CNTT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BÀI THI TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

 

- Đối với bài thi sử dụng máy tính và Internet cơ bản IC3, CÔNG NHẬN BÀI THI NÀY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (06 mô đun) quy định tại Thông tư 03/2014/TT – BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đối với bài thi tin học văn phòng MOS cấp độ Specialist, CÔNG NHẬN: 
+ BÀI THI MOS – WORD đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU07 (Xử lý văn bản nâng cao)
+ BÀI THI MOS – EXCEL đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU08 (Sử dụng bảng tính nâng cao)
+ BÀI THI MOS – POWERPOINT đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU09 (Sử dụng trình chiếu nâng cao)
+ BÀI THI MOS – ACCESS đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU10 (Sử dụng hệ quản trị CSDL) 
quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Attachments:
FileFile size
Download this file (CV2819_BTTTT cong nhan IC3 - MOS (1).pdf)CV2819_BTTTT cong nhan IC3 - MOS (1).pdf477 kB