Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012

Năm 2012 là năm đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tiến hành hoạt động xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử với mong muốn hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá được tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên phạm vi cả nước cũng như tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

EBI được xây dựng dựa trên bốn nhóm tiêu chí lớn là nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), giao dịch thương mại điện tử doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tới doanh nghiệp (G2B). Trên cơ sở điều tra hơn ba nghìn doanh nghiệp khắp cả nước, VECOM đã sử dụng phương pháp đánh giá sự sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử của Trung tâm Phát triển Quốc tế thuộc Đại học Havard để xây dựng chỉ số cho từng tỉnh. Mặc dù VECOM đã hết sức cố gắng nhưng do đây là lần đầu tiên triển khai xây dựng EBI trong điều kiện khó khăn về nguồn lực nên chưa thể đánh giá được tất cả các địa phương trên cả nước. Việc tham khảo số liệu của các địa phương lân cận hoặc có mức độ phát triển tương đương có thể có ích đối với các tỉnh chưa có trong danh mục EBI năm nay.

Chi tiết tại File đính kèm./.

Mẫu liên hợp dữ liệu

Nhiều tổ chức phải vật lộn với sự khác biệt và sự phân tán thông tin. Trong nhiều trường hợp, người dùng mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm và tổng hợp, liên kết và chỉnh sửa thông tin liên quan bằng thủ công thay vì tiến hành sử dụng những thông tin ấy.

Thách thức này cũng xuất hiện khi thực hiện một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Thông thường, các dịch vụ cốt lõi yêu cầu thông tin chất lượng, được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Có một số ý tưởng và công nghệ để giải quyết những nhu cầu tích hợp đó. Liên hợp dữ liệu (Data Federation) là một trong số đó. Liên hợp dữ liệu nhằm mục đích kết nối dữ liệu có hiệu quả từ nhiều nguồn thông tin không đồng nhất, trong khi vẫn giữ nguyên dữ liệu tại chỗ -- không tạo sự dư thừa dữ liệu. Mẫu liên hợp dữ liệu hỗ trợ các hoạt động dữ liệu dựa vào một khung nhìn (ảo) nhất thời, có tích hợp, ở đây dữ liệu thực được lưu trữ trong nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu nguồn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các hệ thống nguồn và được rút ra theo yêu cầu để truy cập liên hợp.

Bài này nêu bật giá trị của cách tiếp cận liên hợp dữ liệu. Sau khi mô tả bối cảnh áp dụng liên hợp dữ liệu của mình, chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề cũng như giải pháp được mẫu này giải quyết. Chúng tôi nêu các đặc trưng ứng dụng của mẫu này dựa trên các yêu cầu không chức năng. Một số cách sử dụng đã biết về mẫu này minh họa trải nghiệm của chúng tôi trong lúc áp dụng mẫu này. Chúng tôi sẽ kết luận bằng cách tóm tắt các vùng tiêu điểm, các vùng rủi ro và những hạn chế của mẫu này.

Xem chi tiết tại: http://www.ibm.com

Phân tích và Tối ưu hóa kinh doanh

PHÂN TÍCH VÀ TỐI ƯU HÓA KINH DOANH


Bạn có thể dự báo và phản ứng trước các cơ hội và nguy cơ hay không? Bạn có thể tối ưu hóa các hoạt động để nắm bắt những nguồn doanh thu mới? Bạn có thể chủ động quản lý rủi ro trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả? Các năng lực Phân tích và Tối ưu hóa Kinh doanh của IBM là những đồng sự mạnh mẽ nhất của bạn trong môi trường kinh tế mới.


Toàn cầu hóa, mức độ kết nối rộng rãi và rủi ro gia tăng, kết hợp với sự bùng nổ thông tin đã dẫn đến một vòng quay liên tục và hết sức khó khăn về hiệu suất thấp và độ phức tạp trong hoạt động. Thật không may, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang đưa ra những quyết định kinh doanh quan trọng gần như chỉ thuần túy dựa trên trực giác và kinh nghiệm cá nhân, chứ không dựa trên những thông tin thông minh.

Nhu cầu đổi mới mạnh mẽ thành một doanh nghiệp thông minh hơn, thực tế hơn cần được đưa vào chiến lược thông tin của doanh nghiệp. Và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn? Một chiến lược thông tin có khả năng đưa ra các dự báo chính xác hơn sẽ mở đường cho các quyết định thông minh hơn.

Các thuật toán hàng đầu cùng với các công cụ, phương pháp và năng lực toán học tiên tiến giúp bạn phát triển năng lực phân tích mang tính dự báo và tối ưu hóa kinh doanh, để tạo ra những giải pháp mới cho những thách thức đặc biệt. Hãy khám phá các thông tin mang tính dự báo, biến chúng thành thực tế hoạt động để thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và triển khai. Khai thác sức mạnh của năng lực phân tích để giúp bạn tồn tại và phát triển thịnh vượng trong những điều kiện đầy thách thức hiện nay.


Thông tin chi tiết tại đây.

Học XML (Extensible Markup Language)

HỌC XML - EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE

 

Tóm tắt:  XML (Extensible Markup Language) đã phát triển từ buzzword cuối cùng trở thành cơ sở của nền công nghệ thương mại điện tử trong thời gian kỷ lục. Những bài hướng dẫn mới nhất bàn về các vấn đề XML là gì, tại sao nó được phát triển, và cách nó đang tạo hình thái tương lai của thương mại điện tử ra sao. Trong đó cũng bao gồm rất nhiều vấn đề chung và các tiêu chuẩn quan trọng trong lập trình XML, được kết thúc bằng hai nghiên cứu tình huống chỉ ra cách những công ty đang sử dụng XML để giải quyết những vấn đề kinh doanh như thế nào.

Thông tin chi tiết tại đây.

Lập trình trên điện thoại di động với IBM Worklight

LẬP TRÌNH TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VỚI IBM WORKLIGHT


Giới thiệu về IBM Worklight: Trong những năm gần đây, IBM đã đầu tư rất nhiều vào vùng di động bằng cách bảo đảm hỗ trợ các sản phẩm phần mềm cốt lõi của mình trên các thiết bị di động khác nhau và cũng bằng cách cung cấp công cụ và các chế độ chạy thực của ứng dụng để xây dựng các ứng dụng di động. Với IBM Worklight, IBM có thể tiếp tục mở rộng các khả năng di động toàn diện của mình trên danh mục sản phẩm của mình.

IBM Worklight cung cấp một nền tảng ứng dụng di động cao cấp, toàn diện và mở, có thể giúp bạn phát triển, chạy và quản lý có hiệu quả các ứng dụng HTML5, lai và nguyên gốc, bằng cách sử dụng các công nghệ và các công cụ dựa trên các tiêu chuẩn, phần mềm trung gian tối ưu hóa cho di động, một loạt các cơ chế bảo mật và các khả năng phân tích và quản lý tích hợp.

Là một bài giới thiệu về Worklight, bài này thiết lập luồng công việc của nhà phát triển ứng dụng di động cơ bản và giới thiệu việc thiết lập môi trường Worklight để phát triển các ứng dụng. Trong quá trình này, bạn sẽ được hướng dẫn về cách xây dựng một ứng dụng "Hello World" đơn giản. Phần 2 của loạt bài này sẽ dạy bạn cách có thể sử dụng cách thiết lập môi trường này với việc phát triển ứng dụng lặp lại để tạo ra một ứng dụng chức năng xung quanh trường hợp sử dụng đơn giản về tạo một ứng dụng danh sách nhiệm vụ (được gọi là "To do"). Các bài tiếp theo sẽ mở rộng thêm sự tích hợp với các sản phẩm khác của IBM để giới thiệu các chức năng và các tính năng của Worklight.


Thông tin về IBM WORKLIGH tại đây:

1. Bắt đầu với IBM Worklight

2. Làm việc với Worklight

 


Phân tích dữ liệu môi trường truyền thông xã hội và dữ liệu có cấu trúc với BigInsights InfoSphere

 

Phân tích dữ liệu môi trường truyền thông xã hội và dữ liệu có cấu trúc với BigInsights InfoSphere

Tóm tắt:  Nếu bạn muốn làm việc với "Big Data" mà không cần viết mã hoặc các kịch bản lệnh, bạn sẽ cần nghiên cứu BigSheets. 
BigSheets là một công cụ kiểu-bảng tính dùng cho các nhà phân tích kinh doanh được cung cấp với IBM InfoSphere BigInsights, 
một nền tảng dựa trên dự án nguồn mở Apache Hadoop. Bài này hướng dẫn bạn những điều cơ bản về sử dụng BigSheets để 
phân tích dữ liệu môi trường truyền thông xã hội và dữ liệu có cấu trúc được thu thập thông qua các ứng dụng ví dụ mẫu kèm 
theo BigInsights. Bạn sẽ tìm hiểu cách mô hình hóa dữ liệu này trong BigSheets, thao tác dữ liệu này bằng cách sử dụng macro 
và các hàm dựng sẵn, tạo ra các biểu đồ để hiển thị trực quan công việc của mình và xuất các kết quả phân tích của mình theo 
một trong những định dạng kết quả phổ biến.

Thông tin về BigInsights InfoSphere tại đây


DB2 EXPRESS-C 10:MANG LẠI NHIỀU GIÁ TRỊ HƠN

DB2 EXPRESS-C 10:MANG LẠI NHIỀU GIÁ TRỊ HƠN

Phiên bản miễn phí

Leon Katsnelson, Giám đốc chương trình, Trung tâm Điện toán đám mây IM tại Competence và Evangelism, IBM

Tóm tắt:  Được giới thiệu vào năm 2008 như là phiên bản miễn phí của DB2 DBMS của IBM, DB2 Express-C nhanh chóng phổ biến với các nhà quản trị cơ sở dữ liệu, các nhà phát triển ứng dụng, sinh viên và nhà cung cấp phần mềm độc lập. Ngày 30 tháng 4 năm 2012 sau 6 năm trên thị trường với nhiều bản cập nhật, DB2 Express-C phiên bản 10 đã được phát hành và mọi người có thể tải về hoặc sử dụng miễn phí trên đám mây.

Thông tin về DB2 Express-C tại đường link này

Nhằm giúp đỡ các bạn Sinh viên và Lập trình viên dễ dàng tiếp cận công nghệ IBM đồng thời tự nâng cao kiến thức, IBM developerWorks Việt Nam gửi đến bạn những đầu sách có thể tải về miễn phí.

Hãy truy cập vào đường link này để tải sách về.

Nguồn học liệu mở Ngành Quản trị văn phòng

 

STT NGUỒN HỌC LIỆU GHI CHÚ
1 Website Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước Cơ quan quản lý Nhà nước về VT-LT
2  http://www.vanthuluutru.com/  
3 Giáo trình Quản trị văn phòng – TS. Nguyễn Hữu Tri Thư viện điện tử Đại học Trà Vinh
4 Nghiệp vụ thư ký văn phòng Hoàng Giang – Đại học Trà Vinh
5 Quản trị hành chính văn phòng – Vũ Đình Quyền Thư viện số Đại học Trà Vinh
6 Nghiệp vụ văn thư Nghiệp vụ văn thư
7  Nghiệp vụ lưu trữ Thư viện số Trường CĐ Sư phạm Huế
8 Giáo trình ngiệp vụ thư ký  Thư viện số Trường CĐ Sư phạm Huế
9 Công tác văn thư Thư viện số Đại học Bình dương
10 Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Thư viện số Đại học Bình dương
11 Công tác văn thư trong cơ quan Đảng và các tổ chức Chính trị – Xã hội TS. Nguyễn Lệ Nhung
12 Giáo trình nghiệp vụ văn thư – lưu trữ  
13 Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ Bài giảng
14 Giáo trình Quản trị văn phòng  
15 Quản trị hành chính văn phòng  Bài giảng
16  Giáo trình quản trị văn phòng  
17 Quản trị Hành chính văn phòng Bài giảng
18 Quản trị văn phòng Thư viện số tỉnh Tây Ninh
19 Lễ tân Nhà nước TS. Lưu Kiếm Thanh
20 Khoa học giao tiếp  Ths. Nguyễn Ngọc Lâm
21 Nghệ thuật lãnh đạo và động viên  TS. Nguyễn Thanh Hội
22 Tổ chức và điều hành công sở GS.TS Nguyễn Văn Thâm
23 Kỹ năng tổ chức sự kiện  TS. Lưu Kiếm Thanh
24 Kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản bản quản lý hành chính Nhà nước ThS. Tạ Thị Thanh Tâm
25 Văn bản và phương pháp soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước TS. Lưu Kiếm Thanh

CV 2819/BTTTT – CNTT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BÀI THI TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

CÔNG VĂN SỐ 2819/BTTTT – CNTT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BÀI THI TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT   - Đối với bài thi sử dụng máy tính và Internet cơ bản IC3, CÔNG NHẬN BÀI THI NÀY ĐÁP ỨNG YÊU ...

BUỔI BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K12 QUẢNG NINH

20170918 140909

Trong hai ngày 18 và 19/09/2017, Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường Đại học CNTT&TT đã phối hợp với trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức cho sinh lớp QTVPK12A Hạ Long và QTVPK12B Hải Hà bảo vệ Khóa luận ...

Thông báo KH triển khai TTTN cho các lớp ĐHCQ K12

THÔNG BÁO         Để chuẩn bị cho đợt Thực tập tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm cho sinh viên năm cuối K12, Khoa HTTT KT tổ chức buổi Định hướng, tư vấn Thực tập tốt nghiệp gắn với tìm kiếm việc làm cho sinh viên năm cuối. Thời ...

VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA HTTT KINH TẾ NĂM 2018

IMG-2122

       Sau gần 3 tuần thi đấu với 36 trận đấu sôi động, hấp dẫn, Giải bóng đá sinh viên Khoa HTTT Kinh tế năm 2018 đã chính thức khép lại, xác định được gương mặt đội bóng tân vô địch và các cá nhân xuất sắc của mùa giải. ...

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học thường niên ICTC2015

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học thường niên ICTC2015        Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn" do Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên và ...