Kế hoạch và Quyết định KLTN lớp ĐHLT K12A Thái Nguyên

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp ĐHLT K12A Thái Nguyên

Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp lớp ĐHLT K12A Thái Nguyên.

Sinh viên làm theo đúng kế hoạch của Khoa và của trường.

Check Also

TB NỘP BÁO CÁO TTCS K12 (đợt 1)

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO TTCS K12 (đợt 1) Căn cứ theo kế hoạch đào …

Left-Banner
Right-Banner