Kết quả xét duyệt các đề tài cấp cơ sở và cấp sinh viên năm 2012

htttkt

Hội đồng thẩm định đề tài các cấp của nhà trường đã tiến hành thẩm định và phê duyệt các đề tài cấp cơ sở và cấp sinh viên năm 2012. Đề nghị các đồng chí chủ nhiệm đề tài, cố vấn nghiên cứu khoa học và các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học tiến hành hoàn thiện các thủ tục cần thiết, hoàn chỉnh thuyết minh để ký hợp đồng nghiên cứu khoa học năm 2012.Xem chi tiết danh sách các đề tài được phê duyệt tại các file đính kèm ….

Check Also

Thông báo tham gia viết bài Hội thảo quốc gia về hệ thống thông tin quản lý

GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUÓC GIA           …

Left-Banner
Right-Banner