Khi Đề án chính phủ điện tử được hoàn thành vào 2021 theo Nghị quyết 36-NQ/TW và Nghị quyết 36a-NQ/CP chúng ta cần chuẩn những gì? 

– Nhiệm vụ của các trường là phải đào tạo và cung cấp nhân lực Quản trị văn phòng, hành chính, Hệ thống thông tin quản lý… đáp ứng nhu cầu cho xã hội nói chung và cho hệ thống quản lý nhà nước nói riêng.
– Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là phải không ngừng học tập để đáp ứng yêu cầu của công việc.
–> Còn các bạn học sinh, sinh viên, các bạn có định hướng gì cho mình? 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông đào tạo nhiều ngành nghề, thỏa sức cho các bạn trẻ lựa chọn. Trong đó có 3 ngành đào tạo cử nhân chính quy, thời gian học 4 năm, mà hót hòn họt các mem nhé:

 Ngành Thương mại điện tử
 Ngành Quản trị văn phòng
 Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
P507 – Nhà C1 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ: Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên.
SĐT: 0208 3904337_Thầy Bản
Email: hethongttkt@ictu.edu.vn – Website: eis.ictu.edu.vn

Check Also

Tư vấn định hướng nghề nghiệp và cơ hội tuyển dụng

Nhằm giúp sinh viên có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm định hướng nghề nghiệp …

Left-Banner
Right-Banner