23

Miss Bùi Thái Huyền

Họ tên: Bùi Thái Huyền

Ngày sinh:17/11/1997

Lớp: THKToán_K14A

Ngành học: Hệ thống thông tin quản lý

Sở thích: Nấu ăn , đi phượt, giúp đỡ mọi người, làm mọi người vui vẻ

Ước mơ: trở thành 1 kê toán giỏi. Du lịch vòng quanh thế giới. Giúp đỡ các em nhỏ khó khăn bệnh tật

23

Check Also

24

Miss Dương Thanh Huyền

Họ tên: Dương Thanh Huyền Ngày sinh: 27/09/1997 Lớp: THKToán_K14A Ngành học: Hệ thống thông …

Left-Banner
Right-Banner