NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System) đào tạo các chuyên gia có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO.

Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận công việc của một CIO (Giám đốc thông tin – Chief of Information Officer) trong một cơ quan, xí nghiệp. Trong các lĩnh vực thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin và Truyền thông.

– Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý gồm 03 chuyên ngành:

+ Tin học kinh tế

+ Tin học kế toán

+ Tin học ngân hàng

Nói một cách dễ hiểu : Hệ thống thông tin quản lý là dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để xây dựng hệ thống thông tin kinh tế, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và quản trị trong các doanh nghiệp.

ü Nghề nghiệp kinh doanh của thời đại CNTT

ü Kinh tế tri thức

ü Cơ hội việc làm rộng mở

ü Thu nhập cao

– Khối thi: A, A1,  D1, C

– Thời gian đào tạo: 04 năm

– Bằng cấp: Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý

II. CÁC KHỐI KIẾN THỨC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRONG TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiến thức khoa học tự nhiên

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào giải quyết các bài toán thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý và đáp ứng yêu cầu học tập ở các trình độ cao .

2. Kiến thức khoa học xã hội

Hiểu biết lịch sử dân tộc, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ trên thế giới.

3. Kiến thức cơ sở ngành

Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh, phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế.

Nắm vững kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, máy tính, mạng máy tính và truyền thông, hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại.

Vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp.

4. Kiến thức ngành

Nắm vững những kiến thức về phương pháp xử lý thống kê kinh tế, tài chính, kế toán, phân tích đầu tư chứng khoán, quản lý chuỗi mua bán và cung ứng, quản lý dự án đầu tư.

Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế.

Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức về hệ thống thông tin quản lý nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng và thương mại điện tử trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

Có khả năng vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin kinh tế nhằm phục vụ việc tin học hoá hệ thống kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử.

III. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng nghề nghiệp

Thành thạo tin học căn bản và có kỹ năng giải quyết vấn đề về chuyên môn bằng các ứng dụng của phần mềm Microsoft Office.

Nắm vững và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính; dữ liệu và an toàn dữ liệu của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong một tổ chức.

Nắm vững và thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng, hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý các tổ chức kinh tế, kế toán, tài chính – ngân hàng, thương mại điện tử.

Có khả năng nghiên cứu và khai thác những kiến thức trong lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý.

2. Kỹ năng mềm

Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

Có khả năng hình thành nhóm, tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả .

Có khả năng soạn thảo văn bản và sử dụng thành thạo các phương tiện điện tử .

Có khả năng thuyế t trình các vấn đề về chuyên môn kỹ thuật .

Có trình độ tiếng Anh TOEIC 350 điểm hoặc tương đương.         

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

1. Cơ hội nghề nghiệp

– Cán bộ, nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội.

– Cán bộ, nhân viên quản trị cung ứng, kho hàng.

– Cán bộ, nhân viên Bộ phận thanh toán, kế toán, tài chính, ngân hàng tại phòng công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các vị trí liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

– Cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, công nghệ thông tin.

– Cán bộ, giảng viên, giáo viên tại các trường Trung học, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

– Cán bộ, chuyên viên tại các tỉnh thành phố, các cơ quan hành chính Nhà nước

– Cán bộ, chuyên viên nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu về kinh tế và công nghệ thông tin.

– Làm việc tại các bộ phận tin học, các phòng kinh tế, kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh,… của các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tư nhân, các tổ chức kinh tế – xã hội, các tổ chức tín dụng, ngân hàng;

– Làm việc tại các bộ phận tin học, các phòng kinh tế, kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh,… của các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tư nhân, các tổ chức kinh tế – xã hội, các tổ chức tín dụng, ngân hàng;

– Cử nhân thiết kế, vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng, đảm bảo các hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh phục vụ cho công việc trong các cơ quan, tổ chức kinh tế – xã hội;

– Tư vấn viên, thiết kế viên, lập trình viên phần mềm trong công ty phần mềm;

– Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công cụ tin học ở các viện nghiên cứu và chuyển giao quy trình, công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử và các trường học;

– Tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và các bậc thấp hơn.

– Các Trung tâm, Viện nghiên cứu.

– Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác,…

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế – Trường Đại học CNTT&TT – Phòng 207 – C1

ĐT: 0280 6255 046 – DĐ: 0904 101 008

Email: – Website:

After we have been alerted by one of our readers that italics college homework helper for https://college-homework-help.org/ are missing we updated the visual and added italics where they should be.

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner