Ngành Quản trị văn phòng

THÔNG TIN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHOA HTTT KINH TẾ

NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng và có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông, các chuẩn quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính, văn phòng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng tốt cho mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, văn phòng và góp phần triển khai Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

Chương trình đào tạo ngành QTVP bao gồm hai mảng kiến thức chính:

+ Kiến thứcvề nhà nước, pháp luật và luật hành chính Việt Nam, kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính văn phòng; Tổ chức và khai thác các tài liệu, lưu trữ khoa học, lập và quản lý hồ sơ và con dấu, soạn thảo các hợp đồng,…

+ Nghiên cứu, khai thác và ứng dụng các chuẩn Quốc tế về CNTT&TT như (MOS – Microsoft Word Specialist; IC3) phục vụ công tác văn thư – lưu trữ, quản trị văn phòng, Khai thác và ứng dụng các phần mềm tin học như quản trị nguồn nhân lực, điện tử, quản lý văn bản điện tử, văn phòng điện tử E-Office. Phân tích và thiết kế, xây dựng các hệ thống thông tin văn phòng điện tử dựa trên môi trường mạng máy tính, Thiết kế các trang thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý hồ sơ một cửa, quản lý hành chính điện tử, cải cách thủ tục hành chính, văn phòng và triển khai các hệ thống chính phủ điện tử.

– Ngành Quản trị văn phòng gồm 02 chuyên ngành:

+ Quản trị Hành chính Văn phòng

+ Văn thư lưu trữ

– Khối thi: A, A1, C, D

– Thời gian đào tạo: 04 năm

– Bằng cấp: Cử nhân Quản trị văn phòng

II. CÁC KHỐI KIẾN THỨC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRONG TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiến thức khoa học tự nhiên

Vận dụng kiến thức của khoa học tự nhiên để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực quản trị văn phòng và đáp ứng yêu cầu học tập ở các trình độ cao.

2. Kiến thức khoa học xã hội

Hiểu biết về lịch sử dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số vấn đề về kinh tế, chính trị – xã hội trên thế giới.

3. Kiến thức cơ sở ngành

– Có kiến thức cơ bản về tổ chức quản lý hành chính nhà nước.

– Nắm bắt các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong công tác văn phòng và văn thư lưu trữ.

– Có kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và chính sách, định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước.

– Có kiến thức cơ bản về quản trị học và vận dụng vào công tác quản trị văn phòng.

– Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin và quản trị thông tin nhằm ứng dụng vào hoạt động quản trị văn phòng.

4. Kiến thức ngành

Nắm vững hệ thống lý luận về quản trị học và vận dụng kiến thức quản trị học vào công tác tổ chức, điều hành hoạt động văn phòng.

– Nắm bắt quy định của Nhà nước và các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong công tác văn thư – lưu trữ; Phương pháp tổ chức, quản lý công tác văn thư – lưu trữ  trong các cơ quan, đơn vị.

– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ và các mô hình tổ chức văn phòng, xu hướng phát triển của văn phòng dưới sự tác động của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin nhằm vận dụng vào thực tiễn.

– Hiểu biết, vận dụng các kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin văn phòng, quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu.

III. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng nghề nghiệp

– Có khả năng thực hiện thành thạo tin học căn bản và có kỹ năng giải qu y ết các vấn về chu yên môn bằng các ng dụng của phần m m MicrosoftOffice.

– Nm vng và sử dụng thành thạo các phần m m chu y ên dụng thuộc chu y ên ngành đào tạo.

– Nm vng và thành tho các kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần cng, phần m m m áy tính của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng.

– Nm vng và thành th o các kỹ năng phân tích, thiết kế,x ây dng vàvận hành các hệ thống m ng, hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản trị văn phòng và quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu.

– Có khả năng nghiên cứu và khai tháckiến thức trong lĩnh vực quản trị văn phòng.

– Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng mềm

– Có khả năng tự học và nghiên cứu nâng cao trình độ cá nhân về lĩnh vực quản trị văn phòng.

– Có khả năng thuyế t trình và sử dụng thành thạo các phương tiện điện tử hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động thuyết trình.

– Có khả năng giao tiếp ứng xử, đàm phán và tạo lập mối quan hệ.

– Có khả năng tư duy, độc lập giải quyết công việc và làm việc theo nhóm.

– Kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

– Có trình độ tiếng Anh TOEIC 350 điểm hoặc tương đương.         

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

1. Cơ hội nghề nghiệp

– Cán bộ, chuyên viên hành chính, văn phòng

 – Cán bộ lãnh đạo văn phòng: Chánh/Phó tránh văn phòng, Trưởng phòng Hành chính

– Thư kí văn phòng hoặc Trợ lí hành chính

– Cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ

– Cán bộ lễ tân, hành chính, tổng hợp

– Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng

– Nghiên cứu viên về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng

2. Làm việc tại đâu?

– Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh

– Các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài

– Các tổ chức phi chính phủ

– Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ

– Làm việc ở các bộ phận khác trong khu vực văn phòng như: Tổ chức cán bộ; Tham mưu tổng hợp; Quản trị công sở; Quan hệ quốc tế; Lễ tân…

– Các Trung tâm lưu trữ quốc gia, lưu trữ các tỉnh và doanh nghiệp

– Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

– Các Trung tâm, Viện nghiên cứu

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế – Trường Đại học CNTT&TT – Phòng 207 – C1

ĐT: 0280 6255 046 – DĐ: 0904 101 008

Email: – Website:

https://www.facebook.com/NganhQuantrivanphong

Feel tick for information free to download, print, share or distribute it the way you want provided you credit us as the source and keep it free of charge.

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner