NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về quản trị văn phòng, các nghiệp vụ văn phòng như: Sử dụng thông thạo các chương trình phần mềm ứng dụng văn phòng như: Word, Excel, Access, Power point…. Soạn thảo văn bản; thư tín; hợp đồng thương mại. Xử lý thư và công văn, lưu trữ thủ công và điện tử. Tổ chức thành công hội nghị; hội thảo. Sử dụng thành thạo trang thiết bị văn phòng như máy Photo, máy Scan, máy Fax, Camera, tổng đài điện thoại,…. Sắp xếp lịch làm việc và tổ chức chuyến đi công tác cho các nhà quản lý. Thu thập và xử lý thông tin. Bố trí phòng làm việc một cách hợp lý. Am hiểu về luật Hành chính, Doanh nghiệp, Lao động,…. Đồng thời có khả năng sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý phân tích, quản lý và xây dựng đuợc hệ thống thông tin văn phòng và hệ thống thủ tục hành chính trong đơn vị, có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin và áp dụng vào xây dựng các phần mềm quản lý và Quản trị văn phòng, triển khai thành thạo các phần mềm văn phòng, sử dụng và khai thác tốt các dịch vụ Internet và ứng dụng vào trong hoạt động quản trị văn phòng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

  • Về kiến thức

– Nắm vững được những nội dung chung cơ bản về hệ thống thông tin văn phòng; về mạng máy tính và các trang thiết bị mạng, các phần mềm ứng dụng trong công tác quản trị văn phòng;

– Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Quản trị văn phòng, về văn bản quản lý nhà nước, về công tác văn thư, về Hành chính học, về Lưu trữ học….

– Áp dụng được những kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để phân tích, thiết kế và sử dụng được một số phần mềm giải quyết các bài toán ứng dụng trong lĩnh vực văn phòng và Quản trị văn phòng.

  • Về kỹ năng

– Quản lí, triển khai, hướng dẫn và áp dụng các kĩ thuật nghiệp vụ văn phòng: Các kỹ năng làm việc và các biện pháp có tính công nghệ được áp dụng trong việc tổ chức hoạt động, điều hành và quản lí văn phòng để giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản lí, điều hành của các cơ quan, tổ chức nói chung và của văn phòng nói riêng.

– Thực hiện thành thạo các kĩ thuật nghiệp vụ hành chính: Kĩ thuật tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí; kĩ thuật soạn thảo văn bản; kĩ thuật tổ chức bảo quản, quản lí văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp nơi công sở; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền.

– Ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lí văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.

  • Về thái độ

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-Cử nhân Quản trị văn phòng có tư chất và phẩm chất đặc biệt của người cán bộ văn thư – lưu trữ, của cán bộ văn phòng; có nhận thức và thái độ đúng đắn về công việc sẽ đảm nhận sau khi ra trường.

– Có ý thức trách nhiệm và phát triển nghề nghiệp. Năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.

  • Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Ngành Quản trị văn phòng cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về Quản trị văn phòng bậc đại học cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng có thể đảm nhiệm các vị trí công việc cụ thể như: Thư ký tổng hợp, Quản trị viên hành chính văn phòng, Chuyên viên văn phòng, Cán bộ/ nhân viên văn thư – lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, Những người phụ trách, quản lý và điều hành các hoạt động của văn phòng, Bộ phận tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí, Những người tổ chức, điều hành các nhân viên trong khu vực hoặc bộ phận văn phòng (Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính), Trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí…

Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành quản trị văn phòng ở các trường đại học, cao đẳng và các bậc thấp hơn.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, cử nhân Quản trị văn phòng có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia về Quản trị văn phòng.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Nội dung chương trình đào tạo

 4. Địa chỉ website khoa: http://eis.ictu.edu.vn/

Địa chỉ Facebook chung https://www.facebook.com/Nganhquantrivanphong

Left-Banner
Right-Banner