Quyết định về việc cho phép Trường Đại học CNTT&TT đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Ngày 22/02/2019, Đại học Thái Nguyên vừa ký quyết định về việc cho phép trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 8340405).

Đây là ngành học thứ 4 của trường được đào tạo trình độ thạc sỹ. Theo quyết định số 270/QĐ-ĐHTN ngày 22/02/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, từ năm 2019, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông được đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Hệ thống thông tin quản lý, mã ngành 8340405, với 02 chuyên ngành: Hệ thống thông tin Quản lý kinh tế; Hệ thống thông tin Quản lý công. Hiệu trưởng Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức, quản 1ý hoạt động đào tạo và cấp văn bằng theo đúng các quy định tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và cơ sở đào tạo.

Thông tin chính thức về đối tượng, điều kiện, thời gian tuyển sinh được công bố chính thức trên website của Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, website Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế.

Kết quả hình ảnh cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên

Trường Đại học CNTT và truyền thông Thái Nguyên

Check Also

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện nay, Nhà trường có …

Left-Banner
Right-Banner