Seminar khoa học cấp khoa với chủ đề Phân tích tài chính và Hệ thống thông tin kế toán ngày 29/11/2012

SEMINAR KHOA HỌC CẤP KHOA VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Ngày 29/11/2012 Khoa HTTT Kinh tế đã tổ chức Seminar cấp Khoa về với chủ đề Phân tích tài chính và Hệ thống thông tin kế toán.

seminar1   Thành phần tham dự Seminar gồm có:

       ThS. Nguyễn Văn Huân – Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa

       ThS. Vũ Xuân Nam – Phó trưởng Khoa

       ThS. Đỗ Văn Quyền – Đại diện phòng QLKH&QHQT

       Báo cáo viên Seminar: ThS. Phan Thị Thanh Huyền

                                                ThS. Đỗ Loan Anh

  Toàn thể cán bộ giảng viên các Bộ môn trực thuộc Khoa.

Tại buổi Seminar, các báo cáo viên đã trình bày chi tiết báo cáo của mình.

  ThS. Phan Thị Thanh Huyền: Ứng dụng phân tích tài chính trong việc ra quyết định của đầu tư chứng khoán .”

  ThS. Đỗ Loan Anh: Tìm hiểu Hệ thống thông tin kế toán”

Seminar diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ giảng viên. Nhiều câu hỏi thảo luận được đưa ra nhằm làm rõ nội dung báo cáo.

  • Báo cáo Ứng dụng phân tích tài chính trong việc ra quyết định của đầu tư chứng khoán” đã nêu rõ cách tính toán một số tỷ số tài chính tiêu chuẩn dựa trên các báo cáo tài chính, trên cơ sở đó giúp nhà đầu tư đo lường hiệu quả hoạt động của công ty.
  • Báo cáo Tìm hiểu Hệ thống thông tin kế toán” đã nêu rõ vai trò của hệ thống thông tin trong việc cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp quản lý hiệu quả các nguồn lực kinh tế, ra quyết định một cách chính xác và kịp thời mà còn là công cụ hữu ích giúp Nhà nước điều hành vĩ mô nền kinh tế.

Để hoàn thiện hơn cho bài báo cáo, các báo cáo viên đã nhận được một số ý kiến đóng góp từ giảng viên các bộ môn thuộc Khoa.

Một số hình ảnh Seminar:

photo0580

photo0582

Play guitar on homework-writer.com your device like on a real guitar.

Check Also

Seminar khoa học về Các phương pháp dự báo kinh tế và chứng thực điện tử

SEMINAR KHOA HỌC CẤP KHOA VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO KINH TẾ VÀ CHỨNG …

Left-Banner
Right-Banner