Seminar khoa học cấp Khoa với chủ đề “Ứng dụng một số phương pháp và công cụ phân tích thống kê trong dự báo giá cổ phiếu”


seminar2204Ngày 22/04/2012, Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế đã tổ chức Seminar khoa học cấp Khoa với chủ đề “
Ứng dụng một số phương pháp và công cụ phân tích thống kê trong dự báo giá cổ phiếu”.
 

 Thành phần tham dự buổi Seminar gồm: 

 – TS. Vũ Đức Thái – Trưởng phòng QLKH&QHQT. 

 – ThS. Nguyễn Văn Huân – Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa 

 – ThS. Vũ Xuân Nam – Phó Trưởng Khoa 

Cùng toàn thể cán bộ, giảng viên đến từ các Bộ môn trực thuộc trong Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế. 

Báo cáo viên của buổi Seminar: 

– ThS. Nguyễn Việt Hùng trình bày báo cáo “Phương pháp điều hòa mũ và ứng dụng dự báo giá cổ phiếu 

– ThS. Đỗ Năng Thắng trình bày báo cáo “ Phương pháp kỹ thuật và ứng dụng dự báo giá cổ phiếu với Megtastock”. 

Tại buổi Seminar, các diễn giả đã trình bày chi tiết báo cáo của mình. Nhiều câu hỏi thảo luận từ cán bộ, giảng viên tham dự đã làm cho buổi Seminar thực sự hấp dẫn. 

+ Thông qua báo cáo của ThS. Nguyễn Việt Hùng về “Phương pháp điều hòa mũ và ứng dụng dự báo giá cổ phiếu”, cán bộ và giảng viên đã có dịp hiểu rõ hơn về phương pháp này và khả năng ứng dụng của nó vào hoạt động chứng khoán. 

+ThS. Đỗ Năng Thắng đã trình bày một báo cáo mang tính khoa học với việc sử dụng công cụ Metastock trong hoạt động phân tích chứng khoán. Đây là một công cụ có nhiều tính năng ưu việt và hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. 

Phát biểu ý kiến tại buổi Seminar, ThS. Nguyễn Văn Huân đã yêu cầu các Bộ môn cần tích cực triển khai hoạt động Seminar tại đơn vị. Đồng thời, mỗi cán bộ, giảng viên trong Khoa phải thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để bổ sung cho bài giảng của mình, nhằm đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy và không ngừng tham gia nghiên cứu khoa học. 

img00051

Cán bộ, giảng viên tham dự buổi Seminar
Check Also

Seminar khoa học về Các phương pháp dự báo kinh tế và chứng thực điện tử

SEMINAR KHOA HỌC CẤP KHOA VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO KINH TẾ VÀ CHỨNG …

Left-Banner
Right-Banner