Seminar khoa học về Các phương pháp dự báo kinh tế và chứng thực điện tử

SEMINAR KHOA HỌC CẤP KHOA VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO KINH TẾ

VÀ CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ


img00469Ngày 13/12/2012 Khoa HTTT Kinh tế đã tổ chức Seminar cấp Khoa về với chủ đề các phương pháp dự báo kinh tế và chứng thực điện tử.

Thành phần tham dự Seminar gồm có:

  ThS. Nguyễn Văn Huân – Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa

  ThS. Vũ Xuân Nam – Phó trưởng Khoa

  Báo cáo viên Seminar: ThS. Nguyễn Việt Hùng

 KS. Lê Anh Tú

  Toàn thể cán bộ giảng viên các Bộ môn trực thuộc Khoa.

Tại buổi Seminar, các báo cáo viên đã trình bày chi tiết báo cáo của mình.

  ThS. Nguyễn Việt Hùng: “Các phương pháp dự báo kinh tế”

  KS. Lê Anh Tú: “Một số vấn đề khi triển khai chứng thực điện tử ở Việt Nam”

Seminar diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ giảng viên. Nhiều câu hỏi thảo luận được đưa ra nhằm làm rõ nội dung báo cáo.

  • Báo cáo “Các phương pháp dự báo kinh tế” đã trình bày khái quát về khái niệm, đặc điểm và phân loại các phương pháp dự báo kinh tế và một số phương pháp được sử dụng trên thế giới
  • Báo cáo “Một số vấn đề khi triển khai chứng thực điện tử ở Việt Nam” đã nêu rõ được các tính năng, lợi ích của chứng thực điện tử. Mặt khác, đ/c Lê Anh Tú đã trình bày được khái quát về vấn đề triển khai chứng thực điện tử ở Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

Để hoàn thiện hơn cho bài báo cáo, các báo cáo viên đã nhận được một số ý kiến đóng góp từ giảng viên các bộ môn thuộc Khoa.

Một số hình ảnh Seminar:

img00471


img00472


img00473


img 0339


Check Also

Seminar khoa học cấp khoa với chủ đề Phân tích tài chính và Hệ thống thông tin kế toán ngày 29/11/2012

SEMINAR KHOA HỌC CẤP KHOA VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN …

Left-Banner
Right-Banner