11148600 1567831310144317 5638283814353337879 n

TB Đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi lấy chứng chỉ quốc tế IC3 tháng 04/2015

 11148600 1567831310144317 5638283814353337879 n

Check Also

63

TB v/v tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2 và tin học IC3

63

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông áp dụng chuẩn Tin học quốc tế IC3 làm chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ ĐHCQ tốt nghiệp kể từ năm 2015

Left-Banner
Right-Banner