TB NỘP BÁO CÁO TTCS K12 (đợt 1)

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO TTCS K12 (đợt 1)

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015.
Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế thông báo thu quyển báo cáo TTCS K12 (đợt 1) như sau:
– Yêu cầu sinh viên các lớp QTVP K12A và HTTT QL K12A nộp cho Khoa 01 quyển báo cáo (có chữ ký của GVHD) + 01 CD (gồm file word, code chương trình, slide báo cáo, File word hướng dẫn sử dụng chương trình). Đĩa CD được kẹp ghim hoặc dán vào cuối quyển báo cáo. Trên nhãn đĩa cần ghi rõ: Họ và tên sinh viên và Lớp, năm.
Thời gian: ngày 06/05/2015 (từ 07h đên 11h) 
Địa điểm: C1-P 207

Yêu cầu các em thực hiện đúng thời gian

Check Also

Kế hoạch và Quyết định KLTN lớp ĐHLT K12A Thái Nguyên

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp ĐHLT …

Left-Banner
Right-Banner