Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với các cơ quan, doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội được đề ra từ “Hộ i nghị đổi mới hoạt động thực tập, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn xã hội”, trong thời gian vừa qua, Khoa HTTT Kinh tế luôn tích cực mở rộng mạng lưới hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp. Thông qua kênh thông tin hợp tác của Khoa, Nhà trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và Thái Nguyên như:

      Chi cục Thuế Thị xã Sông Công;

      Học viện CNTT Quốc tế Talentedge;

      Công ty Cổ phần phần mềm Sao Mai;

      Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ mô phỏng Việt Nam;

      Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính & Thương mại G7;

      Công ty Cổ phần IT Plus.

Trong các buổi làm việc, lãnh đạo Nhà trường và các cơ quan, doanh nghiệp thảo luận, thống nhất và đạt được những nội dung hợp tác quan trọng nhằm phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị đối với hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. Thông qua quan hệ hợp tác góp phần quảng bá hình ảnh của Nhà trường và các doanh nghiệp, đồng thời, tạo điều kiện để Khoa và Nhà trường đổi mới nội dung chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng thực tập, thực tế, tìm kiếm các đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao và xúc tiến việc chuyển giao các công trình nghiên cứu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Những thỏa thuận hợp tác đạt được tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn liền với yêu cầu thực tiễn. Đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ chuyên môn, vừa có kiến thức thực tế đáp ứng được yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai là điều kiện sống còn đảm bảo cho sự phát triển Khoa và Nhà trường.

            Một số hình ảnh về các buổi lễ ký kết hợp tác giữa Nhà trường và Các đơn vị:

3

Làm việc với Học viện CNTT Quốc tế Talentedge

2

Cán bộ nhà trường thăm quan trụ sở làm việc của Học viện CNTT Quốc tế Talentedge

6

Làm việc với Công ty Cổ phần IT Plus

5

Ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần IT Plus

1

Ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần phần mềm Sao Mai

7

Ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ mô phỏng Việt Nam

 

Therefore, you will get help from the person who https://justbuyessay.com/ really knows how to deal with that or another area of study.

Check Also

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện nay, Nhà trường có …

Left-Banner
Right-Banner