Thông báo điểm xét tuyển các ngành hệ ĐHCQ năm 2019

Check Also

Lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của Sinh viên ĐHCQ K14 Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế năm 2019

Từ ngày 10/6 - 11/6/2019, Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường Đại học CNTT&TT long trọng tổ chức Lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy K14 ngành Hệ thống thông tin quản lý, ngành Thương mại điện tử và ngành Quản trị văn phòng.

Left-Banner
Right-Banner