Thông báo Hội thảo khoa học lần thứ 16-TCTC2018

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ 16-ICTC2018

Chủ đề: “Nghiên cứu phát triển ứng dụng IOT trong thực tiễn 2018”

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu phát triển ứng dụng IOT trong thực tiễn 2018″ do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức tại Thành phố Thái Nguyên vào ngày 14 tháng 12 năm 2018. Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong cả nước chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đặc biệt, Hội thảo cũng là môi trường để những người làm công tác nghiên cứu khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có điều kiện để trao đổi, tìm kiếm sự hợp tác.

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO (NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ)

 • Công nghệ IOT và ứng dụng
 • Các hệ thống nhúng
 • Các hệ thống tích hợp
 • Cơ sở toán học của tin học
 • Truyền thông Đa phương tiện
 • An toàn và bảo mật thông tin
 • Các hệ thống hỗ trợ quyết định
 • Xử lý ngôn ngữ
 • Xử lý ảnh và kỹ thuật video
 • Tin học quản lý, kinh tế, tài chính
 • Công nghệ mô phỏng thực tại ảo
 • Công nghệ điện tử viễn thông
 • Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
 • Công nghệ tri thức và tính toán mềm
 • Công nghệ mạng và mạng không dây
 • Các hệ thống tính toán di động
 • Công nghệ phần mềm
 • Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa

XUẤT BẢN CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC CỦA HỘI THẢO

Những báo cáo có chất lượng sẽ được phản biện và lựa chọn đăng trên chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – ĐHTN.

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ BÁO CÁO

– Tóm tắt báo cáo: 25/09/2018

– Toàn văn báo cáo: 25/10/2018

– Thông báo chấp nhận báo cáo: 05/11/2018

QUY ĐỊNH VIẾT BÁO CÁO

Các báo cáo của Hội thảo được viết bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Việt theo định dạng bài báo của Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên (tác giả có thể tải các biểu mẫu tại địa chỉ: http://ictu.edu.vn/hoi-thao-ictc-2018)

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

* TS. Đặng Thị Oanh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Email: dtoanh@ictu.edu.vn.

Điện thoại: (CQ) 0280 3904.334, (DĐ) 0982 756 992.

* PGS. TS. Nguyễn Văn Huân, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Email: nvhuan@ictu.edu.vn.

Điện thoại: 0987 118 623.

* Phòng KH-CN&HTQT, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Email: phongqlkhqhqt@ictu.edu.vn.

Điện thoại: 02083904335.

Fax: 0280 3846237.

Check Also

Bài phát biểu của Ma Thị Phương Thảo – sinh viên lớp TMĐT_K18B – Khoa HTTT Kinh tế trong Lễ khai giảng năm học mới

Trong suốt cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những bước ngoặt …

Left-Banner
Right-Banner