Thông báo KH triển khai TTTN cho các lớp ĐHCQ K12

THÔNG BÁO

        Để chuẩn bị cho đợt Thực tập tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm cho sinh viên năm cuối K12, Khoa HTTT KT tổ chức buổi Định hướng, tư vấn Thực tập tốt nghiệp gắn với tìm kiếm việc làm cho sinh viên năm cuối.

Thời gian: 15h, ngày 30/09/2016
Địa điểm: Hội trường tầng 5 Nhà C1
Thành Phần: Đại biểu mời, Ban chủ nhiệm Khoa, GVCN và Sinh viên các lớp ĐHCQ K12
Yêu cầu sinh có mặt đầy đủ và đúng thời gian

Check Also

TB NỘP BÁO CÁO TTCS K12 (đợt 1)

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO TTCS K12 (đợt 1) Căn cứ theo kế hoạch đào …

Left-Banner
Right-Banner