Thông báo tham gia viết bài Hội thảo quốc gia về hệ thống thông tin quản lý

GIẤY MỜI

VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUÓC GIA

 

        Hệ thống thông tin quản lý có ý nghĩa quyết định trong việc điều hành hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

       Với thực trạng và nhu cầu ứng dụng HTTTQL trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề ” Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức doanh nghiệp

chi tiết xem trong file đính kèm

 

Check Also

FAIR

Thông báo số 1 Hội nghị FAIR 2015

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ FAIR 2015        Nhằm góp phần thúc …

Left-Banner
Right-Banner