Thông báo tuyển dụng của Mobifone

Công văn số 813/MOBIFONE 6-TH ngày 2/12/2019 về việc tuyển dụng nhân sự:

1. Chuyên viên kinh doanh giải pháp khách hàng doanh nghiệp.
2. Chuyên viên kinh doanh (mảng công nghệ)

Check Also

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện nay, Nhà trường có …

Left-Banner
Right-Banner