Thông báo tuyển dụng của Mobifone

Công văn số 813/MOBIFONE 6-TH ngày 2/12/2019 về việc tuyển dụng nhân sự:

1. Chuyên viên kinh doanh giải pháp khách hàng doanh nghiệp.
2. Chuyên viên kinh doanh (mảng công nghệ)

Check Also

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở và Sinh viên năm 2019

  HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ VÀ SINH …

Left-Banner
Right-Banner