TRỢ LÝ KHOA

Trợ lý Khoa là bộ phận hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa. Trợ lý Khoa thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban chủ nhiệm khoa phân công.

 

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Mail

1

Hà Văn Vương

Trợ lý khảo thí và đảm bảo chất lượng

0963.818.299

hvvuong@ictu.edu.vn

2

Phan Thị Thanh Huyền

Trợ lý khoa học và đào tạo

0974.893.534

ptthuyen@ictu.edu.vn

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner