TRỢ LÝ KHOA

Trợ lý Khoa là bộ phận hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa. Trợ lý Khoa thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban chủ nhiệm khoa phân công.

 

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Mail

1

Hà Văn Vương

Trợ lý đào tạo 

0963.818.299

havuong.k54khql@gmail.com

2

Nguyễn Văn Giáp

Trợ lý khoa học và đào tạo

0984.327.753

giapnv.ictu@gmail.com

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner