VĂN PHÒNG KHOA

Văn phòng khoa là bộ phận hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa. Văn phòng khoa bao gồm các cán bộ văn phòng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban chủ nhiệm khoa phân công.

 

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1

Ngô Cơ Bản

Nhiệm vụ: Công tác HSSV

Điện thoại: 0972.765.165

Email:banngoco78.thkt@gmail.com

2

Nguyễn Thị Ngọc Tú

 

Nhiệm vụ: Giáo vụ khoa

 Điện thoại: 0981 525 186

 Email: ntntu@ictu.edu.vn

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner