Hoạt động chuyên môn

Hội nghị rút kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy

10

Sáng ngày 14/4/2016, Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế đã tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy. Tới tham dự hội nghị có: ThS. Nguyễn Hữu Thái – Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, TS. Dương Chính Cương …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner